نکات کپسولی

روز با شکوه من
 

روز با شکوه من

پنجشنبه، 02 تیر 1401 - 12:40

امروز قطعاً یک روز با شکوه است و من امروز را به عالی‌ترین شکل، زندگی خواهم کرد.

آزمودن یادگیری به چند روش
 

آزمودن یادگیری به چند روش

شنبه، 28 خرداد 1401 - 20:58

در یادگیری مطالب، خود را ملزم به آموزش از یک نفر و یا آموزش با یک شیوه خاص نکنید. اگر مطلبی را که معلم به شما آموزش می‌دهد، به درستی فرا نمی‌گیرید، از دوست خود بخواهید که آن مط...

بزرگترین سرمایه‌گذاری
 

بزرگترین سرمایه‌گذاری

شنبه، 28 خرداد 1401 - 20:23

بزرگترین سرمایه‌گذاری در زندگی، سرمایه‌گذاری روی خود است. حالا این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید روی خود سرمایه‌گذاری کنیم؟ از طریق یادگیری مطالب جدید و مهارت‌های جدید و مورد ...