مطالب آموزشی

تند خوانی چیست؟
یکی از مهارتهای مطالعه اصولی و صحیح، تندخوانی است. در تندخوانی با روش درست، علاوه بر افزایش سرعت مطالعه، درک مطلب و همچنین یادآوری مطلب نیز به طرز قابل توجهی بهبود می‌یابد.
پنجشنبه، 02 تیر 1401 - 12:51
بهترین زمان مطالعه و یادگیری
زمان یادگیری هر شخص، دقیقاً مثل تیپ شخصیتی و سبک یادگیری او، با فرد دیگر متفاوت است. ما نمی‌توانیم نسخه واحدی برای همه افراد بپیچیم و بگوییم مثلاً صبح زود بهترین زمان یادگیری است.
شنبه، 28 خرداد 1401 - 20:12
شیوه یادگیری بر اساس تیپ شخصیت
هر کدام از ما سبک یادگیری منحصر به خودمان را داریم که باید از آن آگاه باشیم تا بتوانیم مطالعه مفید و موثری داشته باشیم. سبک یادگیری ما با تیپ شخصیتی ما در ارتباط بوده و از آن تأثیر می‌گیرد.
چهارشنبه، 25 خرداد 1401 - 23:51